Bestill innsyn i dine personopplysninger

Her kan du bestille innsyn i personopplysningene som banken har lagret om deg. Det som rapporteres vil kun være personopplysninger som Skandinaviska Enskilda Banken (publ) Oslofilialen er anvarlig for. For å få tilgang til dataene, benytter vi bankens søkefunksjoner. Dersom din henvendelse gjelder innsyn i personopplysninger relatert til våre kredittkort, ber vi deg om å kontakte sebkort@seb.se.
Navn *
Telefonnummer *
E-post-adresse *
Fødsels- og personnummer