SEB
 
Macro & FICC Research Read in a browser

Morning Alert

Torsdag 22 November 2018
Återhämtning under låg aktivitet när USA firar Thanksgiving

Internationellt

Efter en sur inledning på veckan återhämtade sig världens börser igår och i USA steg S&P 500 med 0.3% i en handel som präglades av lägre likviditet inför dagens Thanksgiving-firande. Energiaktier fick stöd av en återhämtning i oljepriset efter att amerikanska lagersiffror visserligen steg något men visade på stark efterfrågan på bensin och diesel. Samtidigt pressas Saudiarabien av president Trump att inte minska sin pro­duktion av olja och i en twitterkommentar igår tackade Trump Saudiarabien för de senaste veckornas pris­fall och uppmuntrade till ett ännu lägre oljepris. Uttalandet kommer några dagar efter att Trump bekräftat sitt stöd till Saudiarabien i fallet kring den dödade journalisten Khashoggi och frågan är om detta kan påver­ka Riyadh oljepolitik i ett läge då landet pressas hårt från väst. Efter förra veckans nederlag på hemmaplan sliter Theresa May med att sy ihop sitt Brexit-avtal med EU. Igår träffade May både EU-kommissionens ord­förande Juncker och Spaniens premiärminister Pedro Sanchez för att diskutera situationen med Gibraltar. Samtidigt meddelande May att hon återvänder till Bryssel på lördag för de sista diskussionerna in­nan EU väntas signera ett avtal under nästa vecka. Theresa Mays största problem, att få igenom avtalet i det brittiska parlamentet, kvarstår dock. I Asien stiger de flesta börser nu på morgonen men också under något lägre likviditet. USA håller stängt idag vilket väntats prägla aktiviten även i Europa. Klockan 08.00 väntas fjärde kvartalets undersökning av norska oljeinvesteringar visa på en stark uppgång under 2019.

Italienska räntor ned trots avslagen budget. Igår meddelade som väntat EU-kommissionen att de avvisar Italiens uppdaterade budgetförlag. EU inleder därmed sin del av disciplinprocessen som innebär en rekom­­mendation till Europeiska rådet att gå vidare med frågan. Det kan utan åtgärder leda till att Italien bötfälls. Marknaden tog dock istället fasta på rykten om att Italiens vice statsminister Matteo Salvini kan vara be­redd att göra vissa justeringar i budgeten. Trots att Legaledaren Salvini senare försäkrade att han inte är villig att kompromissa om huvudprinciperna som pensionsreformer, medbogarlön och lägre skatter stärk­tes euron och italienska räntor föll. 10-årsspreaden mot Tyskland gick ihop med ca 15 punkter. 

Sverige

Bostadsmarknaden förblir den största risken. Igår publicerade Riksbanken sin stabilitetsrapport för det andra halvåret och som väntat fortsätter man att se svenska bostadsmarknaden och hushållens stigande skuldsättning som den största risken för finansiell stabilitet; jämfört med rapporten i våras har riskerna ökat. Riksbanken fortsätter också att trycka på för åtgärder på bomarkanden som är direkt kopplade till hushållen (slopat ränteavdrag och att ”Finansinspektionen bör överväga ytterligare åtgärder”), vilket vi nu snarare ser som en större risk då vi är i ett läge där marknaden står och väger och Riksbanken närmar sig sin första höjning. Vad gäller tajmingen för första höjningen gav af Jochnick inte några tydligare signaler utan kunde konstatera att data varit ungefär i linje med Riksbankens förväntningar men att de avvaktar ytterligare information i form av ett ytterligare inflationsutfall samtidigt som hon antydde att andra fakto­rer som BNP och den internationella utvecklingen också kommer tas i beaktning inför decemberbeslutet.               

EUR/SEK på 11 till jul? Igår publicerade vi en FX Ringside just på temat om Riksbankens otydlighet vad gäl­ler tidpunkten för första höjningen. Trots brist på tydliga riksbankssignaler prissätter räntemarknaden en stor sannolikhet (nästan 80%) för att Riksbanken faktiskt höjer i december (vilket de flesta centralbanker normalt önskar sig inför en höjning). Det är också vårt huvudscenario men vi ser samtidigt flera faktorer som kan få Riksbanken att göra marknaden besviken. I ett sådant läge ser vi en stor risk för stora rörelser i en ökänt illikvid julmarknad. Läs mer här.     

Dagens statistik & händelser. För grafer och analys av veckans viktigaste data, klicka här

Tid      Land     Händelse
08:00  Norge    Enkät för oljeinvesteringar 2018 | 2019
09:30  Sverige  Antalet anställda (företagsundersökning)
13:30  EMU      ECB: penningpolitiskt protokoll
16:00  EMU      Konsumentförtroende
Auktioner: Riksbanken köper SGB 1047 & 1059 (10.00), Riksgälden säljer SGB IL 3111 (11.00). Rapporter: Lundbergs. Tal: Riksbankens Skingsley “Över­väganden inför en kontantlös framtid” (08.00), ECB:s Angeloni (10.15), ECB:s Weidmann, Knot och Wisco i Florence (17.30) och ECB:s Mersch (18.00). Annat: Norges Banks enkät för inflationsförväntningar kv 4 (10.00), USA håller stängt för Thanksgiving.

EUR/SEK
06:00: 10.30
18:00*: 10.29

USD/SEK
06:00: 9.04
18:00*: 9.03
*21/11

Ränta
Små rörelser men potential att fortsätta något högre

/Lina Fransson, 070 462 2131

 Läs hela Morning Alert
Latest research
FX Ringside
Fixed Income Insights
Short-term fair values
Read more
All Research reports
Disclaimer
 RSS


 

 
 Subscribe End subscription Contact Us