Vp-konto är ett dokumentlöst konto på vilket värdepappersinnehav registreras. För varje konto finns ett kontoförande institut (KI).

All registrering på vp-kontot görs hos detta KI. För att ett annat KI ska kunna göra en överföring av värdepapper från kontot krävs en dispositionsfullmakt. Du kan ha flera vp-konton och dessa kan finnas hos olika KI.

Vp-konto är stängt för nyöppning och är ersatt av Servicekonto

Vid varje förändring på kontot skickar Värdepapperscentralen (VPC) en avi och en förteckning över samtliga värdepappersinnehav per 31 december varje år. Förteckningen visar även under året redovisad utdelning/ränta med avdrag för skatt.

 

Pris

Till prislistan
 
 
 
 
 
 Tillbaka