<h2>Om vp-konton</h2>
Vp-konton är dokumentlösa konton på vilka du kan registrera värdepappersinnehav. För varje konto finns ett kontoförande institut (KI), oftast din bank, som gör all registrering på vp-kontot. Du kan ha flera vp-konton och dessa kan finnas hos olika KI.

Vp-konto är stängt för nyöppning och är ersatt av Servicekonto.

<h2>Vad kostar det?</h2>
Kontakta oss för att få fullständiga prisuppgifter.

 

Pris

 
 
 
 
 
 Tillbaka